BG1 BG2

ภาพกิจกรรม

28/03/2561 12:20

บล.คันทรี่ กรุ๊ป จัดสัมมนาหัวข้อ “การบริหารเงินลงทุน”
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วิทยากรโดย คุณวชิรพงษ์ พิมพ์พันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บล.คันทรี่ กรุ๊ป
ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อ.พระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ย้อนกลับ