BG1 BG2

ภาพกิจกรรม

20/03/2561 12:08

บล.คันทรี่ กรุ๊ป จัด Dinner Talk @ชัยภูมิ ให้แก่สมาชิกหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ร้านโสเจ๊ง เวลา 18.00-22.00 น. ณ ร้านอาหารโสเจ้ง 

ย้อนกลับ