BG1 BG2

ภาพกิจกรรม

04/04/2561 11:05

บล.คันทรี่ กรุ๊ป จัดอบรมหัวข้อ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค”
วิทยากรโดย คุณเดชธนา ฟางสะอาด ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ บล.คันทรี่ กรุ๊ป
ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม Screen room พอร์โต้ ชิโน่ มหาชัย
ย้อนกลับ